เกาะเจมส์บอนด์ ทริปเที่ยวอ่าวพังงา – เกาะไข่

เกาะเจมส์บอนด์ หรือเกาะตาปู แลนด์มาร์คคู่การท่องเที่ยวไทยมาช้านาน ได้ชื่อว่าเกาะเจมส์บอนดื เพราะว่าเคยเป็นฉากในหนังเรื่องเจมส์บอนด์007 ทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

Read More