Select Page

ข้อเท็จจริงที่อาจทำให้เที่ยวบ่อยขึ้น

ข้อเท็จจริงที่อาจทำให้เที่ยวบ่อยขึ้น

จริงหรือไม่ ? ที่ข้อเท็จจริงเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นให้คุณอยากเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

 1. การเดินทางท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาทักษะการการแก้ไขปัญหาของคุณ
 2. การพักผ่อน ท่องเที่ยวช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้
 3. จากการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้เงินเพื่อเดินทางท่องเที่ยว สร้างความสุขได้มากกว่าการเอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้
 4. เมื่อทุกคนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว นั่นถึงการเริ่มต้นเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเดินทางนั้นได้ทันที  89% ของนักเดินทางบอกว่ามันช่วยลดความเครียดได้ในทันที
  จริง ๆ แค่วางแผนจะไปเที่ยว ความเครียดก็เริ่มลดลงแล้ว จริงไม๊ครับ ?
 5. การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ห่างไกล พ้นจากอาการของโรคซึมเศร้า
 6. เพราะการเปิดรับอะไรใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ ๆ เส้นทางใหม่ ๆ ของการเดินทาง ช่วยให้การทำงานของสมองให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น กัน
 7. ผลพวงจากการได้เปลี่ยนสถานที่ ไปพบเห็นผู้คน การไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้เห็นวิถีที่ต่างออกไป การเดินทางท่องเที่ยวจึงช่วยเพิ่มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
 8. การเดินทางท่องเที่ยวของคู่รัก จะช่วยเพิ่มความใกล้ชิด สนิทสนม กลมเกลียว รักกันเหนียวแน่นหนึบมากขึ้น เพราะได้มีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน
 9. France ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุด
 10. ส่วนเมืองที่คนไปเที่ยวกันมากที่สุดนั่นคือ Bangkok กรุงเทพฯของเรานี่เอง (ข้อมูลในปี 2013)

 

ข้อมูลจาก http://www.buzzfeed.com/

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *