Select Page

เกาะสุรินทร์สวรรค์สำหรับคนชอบดำน้ำตื้น Snorkeling

 

เกาะสุรินทร์ เป็นหมู่เกาะที่ต้องเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา โดยใช้เวลาเดินทางด้วยเรือเร็วประมาณ เกือบ 2 ชั่วโมง เมื่อถึงเกาะความงดงามของเกาะสุรินทร์ จะเปล่งประกายให้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเลยทีเดียว เกาะนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายของประการังที่งดงาม และฝูงปลาสีสวย รับรองว่าได้มาเที่ยวดำน้ำตื้นที่เกาะสุรินทร์นี้จะสร้างความประทับใจ และเกาะสุรินทร์แห่งนี้จะทำให้เข้าใจถึงสวรรค์ของการดำน้ำตื้นนั้นเป็นอย่างไร

จองแพคเกจหมู่เกาะสุรินทร์

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *