Select Page

การเดินทางท่องเที่ยว ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

การเดินทางท่องเที่ยว ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

ทั้ง “การทำงาน” และ “การเดินทาง” ล้วนแต่เป็นส่ิงสำคัญกับชีวิต  แต่เชื่อหรือไม่ว่า การเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนช่วยพัฒนาการทำงานของคุณให้ดีขึ้น !

 

1. การเดินทางเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิต มีสิ่งต่าง ๆมากมายที่คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเอง

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น
2. การเดินทางเปรียบเสมือนบทเรียนที่ไม่มีใครสามารถมาสอนกันได้ คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

3. การเดินทางมักมอบสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผน มาทดสอบเราเสมอ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น
4. การเดินทางทำให้รู้ถึงศักยภาพของตัวเราเอง

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

5. การเดินทางมอบโอกาสในการทำสิ่งท้าทายใหม่ๆ ให้กับชีวิต

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

หรือ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

6. การเดินทางช่วยเปิดมุมมองให้กว้าง และแตกต่าง ที่ไม่สามารถหาได้จากการใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่ ซ้ำ ๆ เดิม ๆ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

หรือ


การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

7. การเดินทางมอบโอกาสให้ได้ทำสิ่งที่คาดไม่ถึงได้เสมอ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

8. การเดินทางมอบความความกล้าหาญ และเชื่อมั่นไม่ว่าคุณจะต้องทำอะไร

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

หรือ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

9. การเดินทางจะให้คุณได้รู้จักที่จะสุขุม เยือกเย็นแม้ว่าจะพบกับความล้มเหลว ในการทำงานมันก็คล้าย ๆ อะไรแบบนี้ มันเป็นเรื่องจิ๊บ ๆ ที่ต้องเจอ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

หรือ

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

10. การเดินทางสอนให้คุณเป็นคนน่ารัก อ่อนโยนกับคนอื่น

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

11. การเดินทางจะสอนคุณว่า เงินไม่ใช่ที่สุดของความสุข

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

12. การเดินทางสอนให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ( Put yourself in other’s shoes)

การเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

 

ขอบคุณภาพและเรื่องราวจาก mthai.com

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *